top of page

آموزش زبان سیستماتیک InSL eV

درباره InSL eV

«وقتی صحبت می‌کنم، مثل پدرم است. اما وقتی می نویسم، مثل معلمم این کار را انجام می دهم.» برخلاف زبان روزمره، که بیشتر کودکان از طریق بازی در زندگی روزمره یاد می گیرند، زبان آموزشی آلمانی باید یاد بگیرد. حتی کودکانی که زبان روزمره را خیلی خوب می دانند، گاهی اوقات در زبان آموزشی دچار مشکل می شوند. بسیاری از کودکان توانایی پرداخت هزینه تحصیل زبان را ندارند. InSL در سال 2011 در Friedrichsdorf و Bad Homburg تأسیس شد تا به کودکان آموزش های رایگان یا بسیار کم هزینه برای یادگیری زبان آموزش ارائه دهد. هدف ما: برابری آموزشی برای همه کودکان در سیستم آموزشی آلمان به عنوان پایه یک جامعه صلح آمیز و آزاد!

Kinder lesen Schatzkarte
bottom of page