top of page

Frauenfrühstück – Wir lernen uns kennen!

ABC eV با AWO ملاقات می کند

را

زنان داوطلب از ABC eV Bad Kreuznach از زنان سالمند مرکز سالمندان AWO Lotte Lemke بازدید می کنند. زن‌ها با همدیگر آشنا می‌شوند و در صرف صبحانه با هم دوست می‌شوند. این پروژه به داوطلبان انجمن ABC این فرصت را می دهد تا مهارت های زبان آلمانی خود را گسترش دهند و سالمندان خانه Lotte Lemke مشتاق بازدیدهای منظم هستند.

این پروژه بین فرهنگی و بین نسلی با کمک مالی کمک هزینه ادغام منطقه Bad Kreuznach تامین می شود. مایلیم از مدیر منطقه بتینا دیکس برای حمایتش تشکر کنیم.

برای مقاله درباره پروژه ما در Allgemeine Zeitung اینجا را کلیک کنید (www. Allgemeine-zeitung.de/lokales)

Familienfrühstück
bottom of page