top of page

پلت فرم جوانان ماینتس

ما متعهد به همکاری قوی هستیم!

 

هدف ما این است که به انسجام اجتماعی کمک کنیم و اطمینان حاصل کنیم که جوانان می توانند مطابق با توانایی ها و ایده های خود رشد کنند.

را

تمرکز ویژه بر آن دسته از گروه هایی است که نیاز به حمایت ویژه دارند زیرا در معرض آسیب های ساختاری هستند. از جمله پناهندگان، مهاجران، جوانان و افرادی که دسترسی سختی به فرصت های تحصیلی دارند، از جمله این موارد هستند.

پروژه های ما توسط شرکت ها، بنیادها و صندوق های مختلف حمایت می شود.

Untitled Design (27).png
MIFK3141_edited.jpg
bottom of page