top of page

Lern- und Sozialbegleitung

یادگیری و حمایت اجتماعی در دوره های ادغام پیشنهادی از سوی BAMF است و از ژانویه 2018 در ABC eV انجام شده است.

به عنوان بخشی از این پروژه، هر ساله بیش از 50 شرکت کننده در فعال سازی خود، در صورت تخلف محسوس و/یا تاخیرهای منظم و مهمتر از همه، در سازماندهی یادگیری مستقل، پشتیبانی می شوند.

علاوه بر این، مداخلات بحران با حمایت از معلم در صورت اختلال در کلاس، مشکلات انضباطی و درگیری (کاهش تنش)، انجام بحث های گروهی و فردی و اقدامات تیم سازی صورت می گیرد.

علاوه بر این، داوطلبان بیش از 200 مشاوره مرتبط با رویداد را برای گروه ها و افراد در موضوعاتی مانند یافتن محل اقامت، مراقبت های بهداشتی، برخورد با مقامات، مکان های ملاقات و غیره، از جمله توصیه های ارجاع و انتقال دانش جهت گیری فرهنگی لازم، ارائه می دهند.

آموزش از راه دور
bottom of page